Foto's

Voor foto's en meer kijk op onze Archief site.

Disclaimer

Deze site is samengesteld en beheerd door de webmaster namens 'de stichting Scouting Maasgroep 18', hierna te noemen 'de Maasgroep'. Deze website alsmede de inhoud van deze website ('de informatie') is het eigendom van de Maasgroep, maar is verder voor iedereen toegankelijk.

Hoewel de Maasgroep zich er voor inspant dat de Informatie op deze website juist en volledig is geeft zij terzake geen enkele garantie. De Maasgroep en zijn leden , zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de informatie en/of de website.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn het eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover de Maasgroep geen controle heeft. de Maasgroep is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt.

Het hergebruiken, publiceren, etc. van foto's en gebruikt materiaal op deze site is niet toegestaan tenzij expliciet toestemming is gegeven door de webmaster voor foto's en informatie welke door de Maasgroep danwel één van haar leden gemaakt is danwel door de orginele maker/eigenaar voorzover deze niet als freeware beschikbaar zijn.

De Maasgroep is lid van Scouting Nederland en als zodanig gerechtigd logo's, foldermateriaal danwel andere door Scouting Nederland vervaardigd en gedistributeerd materiaal te gebruiken. Voor derde, niet zijnde leden Scouting Nederland geld echter het volgende (,overgenomen van de Scouting Nederland pagina) :
'De huisstijl van Scouting Nederland en de daarbij behorende logo's is een gedeponeerd product. Onderstaande logo's mogen gebruikt worden voor toepassingen binnen scouting. Misbruik, vervorming of verandering van het logo is niet toegestaan. Daar waar het Scoutinglogo -al of niet vervormd- aangetroffen wordt op On-Scoutingwijze (bijvoorbeeld binnen een commerciële doelstelling) wordt juridisch opgetreden.'

Voor overzichtelijkheid heeft de webmaster ten aanzien van alle foto's, plaatjes en informatie de bron vermelding achterwegen gelaten. Echter bij twijfel over de bron danwel het vermoeden van inbreuk op auteurs rechten kunt u contact opnemen met de webmaster. Inzaken door de Maasgroep of één van de leden gemaakt materiaal treed de webmaster in eerste lijn op als auteur/eigenaar en is als zodanig, eventueel in overleg met de orginele maker/auteur van het betrokken materiaal, gerechtigd op te treden.

Voor alle bijdragen gelden de regels die ook in het dagelijkse leven gelden. Berichten waarvan de inhoud beledigend of discriminerend is worden door de redactie verwijderd. Berichten die niet ter zake doen, teksten in HOOFDLETTERS worden eveneens verwijderd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten in welke vorm dan ook op deze website. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door gebruik van de op deze site aangeboden data.

Vind ons ook op :

Bezoek ons op Facebook

Ons adres

Maasgroep 18

Langepad 43

3062CJ, Rotterdam

010-2121379 (alleen op zaterdag)